Wij
hebben
het voor
mekaar!

Wie wij zijn

Het Huis

Stichting Voor Mekaar, opgericht in 2009, vanuit de volle overtuiging dat zorg draait om mensen. Niet om uren, productie of quota. Er is voor mensen met een verstandelijke beperking veel geld voor zorg beschikbaar in Nederland. Het moet alleen wel op de juiste plaats terechtkomen. Het overgrote deel van ons beschikbare budget wordt gebruikt voor medewerkers in de directe zorg. Onze cliënten verdienen zorg, maar ook aandacht. Door te werken met kleine groepen en ruime bezetting in de begeleiding wordt dat gerealiseerd. Wij hebben er alle vertrouwen in, ondanks alle bezuinigingen, dat wij op deze manier zorg kunnen blijven bieden.

Onze visie

Wij vinden het belangrijk om mensen met een verstandelijke en / of lichamelijke beperking een veilige omgeving te bieden, waar warmte en gezelligheid ervaren kunnen worden. Kleinschalige zorg, geïntegreerd in de maatschappij zodat er volwaardig deel genomen kan worden aan de samenleving.

De twee woongroepen bestaan uit 3 en 5 cliënten, met een mogelijkheid voor een logeerplek voor maximaal 1 cliënt. Deze groepsgrootte biedt optimale voorwaarden om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid gestalte te geven. De woning moet een fijne plek zijn om te wonen, te werken en op bezoek te komen. Zij moet de mensen die er wonen een plek bieden waar zij samen een ‘gezin’ vormen, samen opgroeien en samen het leven ontdekken.

De twee dagbestedingsgroepen bestaan uit 6 cliënten. Alle cliënten hebben een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking. Uitgangspunt van de dagbesteding is zinvol bezig zijn. Onze cliënten kunnen, ieder op hun eigen wijze, een bijdrage leveren. Aan de groep, maar ook in bredere zin; aan de maatschappij. Voorwaarde is een veilige omgeving, met structuur en voorspelbaarheid en bovenal ruimte om jezelf te kunnen zijn. Dit is wat ons betreft het vertrekpunt om je talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen, om deel te nemen aan leuke en zinvolle activiteiten waar de balans tussen inspanning en ontspanning voor iedereen anders kan en mag zijn.

Onze werkwijze

Onze werkwijze wordt bepaald door de vraag van de cliënt. We gaan uit van vragen op het gebied van begeleiding, verzorging, dagbesteding, activiteiten en huisvesting. Als de zorgvraag niet geheel duidelijk is beschikken wij over de deskundigheid om samen met de cliënt en zijn of haar vertegenwoordigers de zorgvraag te bepalen. Zowel ervaringen uit het verleden als wensen voor de toekomst zijn hierin uitermate belangrijk. Vervolgens bekijken wij of deze vragen te realiseren zijn binnen onze voorzieningen.

Foto van een Vergadering