Stichting Voor Mekaar
Stichting Voor Mekaar

Disclaimer

Niets van deze website mag zonder schriftelijke goedkeuring door derden worden gekopieerd of gebruikt. Stichting Voor Mekaar heeft het eigendomsrecht van deze website en voor zover van toepassing het gebruiksrecht van het gebruikte beeldmateriaal. Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.