Contact

Sponsors en eenmalige giften

De gehandicaptenzorg kan niet zonder sponsors. Alle kosten voor de huisvesting en verzorging van onze cliƫnten worden bekostigt uit de huurbijdrage en het budget dat de overheid ter beschikking stelt. Het bestuur is anders dan bij nagenoeg alle instellingen onbezoldigd. We kunnen net rondkomen en zoeken sponsors voor grotere uitgaven.

Via Stichting Vrienden Voor Mekaar (ook op facebook te vinden) kunt u een voordelige schenking doen. Zij hebben een ANBI status en schenkingen via deze stichting kunnen door particulieren afgetrokken worden van de inkomstenbelasting.

Heeft u een mogelijke andere invulling van sponsoring? Graag treden we met u in overleg over de mogelijkheden en wat het beste aansluit met uw bedoeling en wat er nodig is. Uiteraard leggen we verantwoording af over de besteding van ontvangen bedragen. Neemt u dan contact op via het contactformulier.

Gegevens

Stichting Voor Mekaar
Eemstraat 36
3742 CA, Baarn

T 035-5430132
E info@voormekaar.com

Bankrekening: NL53RABO0181666715 t.n.v. Stichting VM te Baarn
Kvk nr: 60765992